Om os

HVAD ER EN
HELHEDSPLAN?

Boligafdelingerne er i varierende grad præget af de samme boligsociale problemstillinger – børn, der sprogligt, fagligt og socialt ikke klarer sig godt i skolen; unge, der snubler på tærsklen til voksenlivet, ikke får sig en uddannelse og lever på kanten af samfundet; forældre, der kan have svært ved at give deres børn den nødvendige støtte og omsorg i opvæksten, fordi de selv har et vanskeligt liv. Trods de umiddelbare ligheder er der også klare forskelle i udfordringerne for de enkelte afdelinger – og i forudsætningerne for at skabe forandring.

Den boligsociale helhedsplan har som formål at styrke fællesskabet og trivslen i din boligafdeling og støtte mulighederne for et godt liv for den enkelte – børn som voksne.

HVEM ER VI?

Vi er en helhedsorienteret helhedsplan med fokus på familier. Vi dækker 12 boligafdelinger med ca. 7000 beboere. Vi arbejder både med skole, uddannelse, arbejde og anden undervisning – men også fritid, oplevelser og sjove projekter i samarbejde med lokale aktører og foreninger.

Læs et interview med Rola El Dirawi, boligsocial medarbejder hos NørreBrobyggerne. Rola arbejder primært med børn og unge, og har det særlige projekt, som hedder Opråb, som er finansieret af Tuborgfondet: Interview: ”Vi vil gerne tænde en ild i dem” (cfbu.dk)

HVORFOR HEDDER DET NØRREBROBYGGERNE?


Fordi helhedsplanen skal:

 • bygge bro mellem beboerne og derigennem skabe stærke lokale fællesskaber i boligområderne;
 • bygge bro mellem kommunale instanser og beboere, der har brug for hjælp og støtte fra kommunen
 • bygge bro til de mange frivillige foreninger og andre gode kræfter, som er med til at gøre Nørrebro til en aktiv, levende og attraktiv bydel.


HVOR KOMMER PENGENE FRA?

Landsbyggefonden finansiere 75% af budgettet for en boligsocial helhedsplan, mens mindst 25% skal finansieres lokalt. I Københavns Kommune er der en aftale om, at den lokal medfinansiering fordeles fifty-fifty mellem kommunen og de involverede boligafdelinger.


HVAD ER DE OVERORDNEDE MÅL?


For at få økonomisk støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan, skal man arbejde efter nogle overordnede mål:

 • Der skal ske et fagligt løft af børn og unge fra boligområderne, så flere børn bliver skoleparate og flere unge tager en uddannelse
 • Flere af boligområdets voksne skal tilknytte arbejdsmarkedet
 • Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og boligområderne skal opleves som trygge at leve og færdes i
 • Flere beboere skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i samfundet

HVORDAN BLIVER DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN GODKENDT?

Beboerne i boligafdelingerne skal på afdelingsmøder i september hver især godkende, at afdelingen vil indgå i en helhedsplan og være med til at finansiere den boligsociale helhedsplan, som det fremgår ovenfor. Før helhedsplanen kan træde i kraft skal den være godkendt af Landsbyggefonden og Københavns Kommune.

DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN HAR FIRE INDSATSOMRÅDER:

 • Uddannelse og Livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
 • Sammenhængskraft og Medborgerskab: Flere bliver en del af fællesskabet
 • Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge

  Læs mere her